MEDNARODNE IZMENJAVE

S sodelovanjem v programu Erasmus+ MLC Ljubljana svojim študentom omogoča, da del študijskih obveznosti opravijo na fakulteti v tujini. Širjenja socialne mreže, pridobivanja znanj preko drugačnih ali celo modernejših pristopov. Udeleženci si lahko obetajo kakovostno izobraževanje, ki jih bo obogatilo z znanjem. Z znanjem bodo postali vodilna, nepogrešljiva in konkurenčna entiteta na trgu dela.


Mednarodne Izmenjave
Mednarodne Izmenjave