GOSTUJOČA PREDAVANJA

Na MLC Ljubljana si prizadevamo študentom omogočiti pridobivanje širokega znanja. Poleg predavanj v okviru učnega načrta se naši študentje lahko udeležujejo tudi gostujočih predavanj. Predavanja najrazličnejših tematik in predavateljev številnih področij, ki jih fakulteta organizira na mesečni ravni.


Gostujoca Predavanja
Gostujoca Predavanja