HIBRID MED POSLOVNIM IN PRAVNIM

Rek Ignorantia iuris nocet je na naši fakulteti posebnega pomena. Današnja kompleksnost poslovnega sveta terja tudi poznavanje pravnih vsebin. Ob spoznavanju poslovnih ved se na MLC Ljubljana osredotočamo tudi na pravne vsebine. Spoznavamo obligacijsko, gospodarsko, upravno in delovno pravo. Študente učimo pisanja pogodb. Predavatelji posredujejo znanje, ki bo študentom koristilo in bogatilo njihove reference. Izoblikovali se boste v kader, ki poseduje raznolik nabor znanj.


Hibrid_Med_Poslovnim_In_Pravnim
Hibrid_Med_Poslovnim_In_Pravnim

MEDNARODNE IZMENJAVE

S sodelovanjem v programu Erasmus+ MLC Ljubljana svojim študentom omogoča, da del študijskih obveznosti opravijo na fakulteti v tujini. Širjenja socialne mreže, pridobivanja znanj preko drugačnih ali celo modernejših pristopov. Udeleženci si lahko obetajo kakovostno izobraževanje, ki jih bo obogatilo z znanjem. Z znanjem bodo postali vodilna, nepogrešljiva in konkurenčna entiteta na trgu dela.


Mednarodne Izmenjave
Mednarodne Izmenjave

PRIDOBIVANJE CERTIFIKATOV

Akademiji SAP in Bisnode sta le še dve v vrsti številnih prednosti, ki jih ponuja MLC Ljubljana. Pridobljena certifikata po uspešno opravljenih izpitih za študente pomenita pomembno pridobljeno znanje. Predstavljata izvrstno referenco za prihodnost v poslovnem svetu, ki mu vlada napredna informacijska tehnologija.


Pridobivanje Certifikatov
Pridobivanje Certifikatov

GOSTUJOČA PREDAVANJA

Na MLC Ljubljana si prizadevamo študentom omogočiti pridobivanje širokega znanja. Poleg predavanj v okviru učnega načrta se naši študentje lahko udeležujejo tudi gostujočih predavanj. Predavanja najrazličnejših tematik in predavateljev številnih področij, ki jih fakulteta organizira na mesečni ravni.


Gostujoca Predavanja
Gostujoca Predavanja

PRAKTIČNO ZNANJE

Predavatelji na MLC Ljubljana študente seznanjajo z bistvenimi platmi posameznih področij. Bodočim poslovnim pravnikom pomagajo na karierni poti, kot tudi v vsakdanjem življenju. Predavatelji znanje črpajo iz lastnih izkušenj in predavano snov predstavljajo skozi primere iz lastne prakse in ne le v teoriji. To dodatno prispeva k razumevanju snovi.


Praktično Znanje
Praktično Znanje

DOLGE POČITNICE

Na MLC omogočamo študentom, da z izpiti za tekoči letnik zaključijo že do 15. junija. Potem se študentje lahko sprostijo, saj imajo zasluženo dolge počitnice vse do septembra.


Dolge Počitnice

BREZ IZPITNEGA VRVEŽA

Naša fakulteta razporeja predmete na mesečni ravni. To pomeni, da so študentje brez izpitnega vrveža in se mesečno osredotočajo zgolj na en sam predmet, ali dva. Po predavanjih, ki se v mesecu dni odvijajo v povprečju dvakrat tedensko, imajo študentje še dva tedna časa za pripravo na prvi izpitni rok. Vsak predmet vedno nudi dva izpitna roka.


Brez Izpitnega Vrveza
Brez Izpitnega Vrveza

POPOLDANSKA PREDAVANJA

Na naši fakulteti izvajamo popoldanska predavanja, med 17. in 20. uro. Tako imajo možnost, da v dopoldanskem času pridobivajo delovne izkušnje, ki so več kot potrebne. Najsi gre za občasno študentsko delo ali zaposlitev za polni delovni čas.


Popoldanska Predavanja
Popoldanska Predavanja

OSEBNI PRISTOP

Na MLC Ljubljana študentov ne skrbi, da bi bili zaradi velikega števila vpisanih študentov zgolj številka. Na naši fakulteti profesorji spodbujajo osebni pristop , zato k vsakemu pristopijo na individualni ravni. Kljub obremenjenosti so vedno pripravljeni pomagati, tudi izven uradnih ur.


Osebni Pristop
Osebni Pristop